Advanced planning & scheduling

Met Master Planning helpen wij u bij het bepalen van de juiste plaats en tijd om aan de vraag van uw klanten te voldoen. Advanced planning helpt met het maken van goede afwegingen in de keten. Zo kunt u de productie- en transportmiddelen binnen uw bedrijf optimaal inzetten voor de vraag in de supply chain.

Advanced planning is met succes te gebruiken voor: de productieplanning van één of meer locaties, sourcing- en allocatie-vraagstukken en het optimaliseren van transport en voorraad. Daarnaast is het geschikt voor detailplanning- en sequencing-vraagstukken.

Software selectie & implementatie

Implementatie van ERP-systemen blijkt vaak veel duurder dan oorspronkelijk geraamd en de resultaten worden veelal veel later opgeleverd dan gepland. Chainresult helpt bedrijven met het kiezen van een goede ERP oplossing door te starten vanuit specifieke bedrijfsprocessen en de daarbij behorende eisen aan systeemondersteuning.

Naast ondersteuning in de selectiefase, biedt Chainresult projectbegeleiding bij ERP implementatieprojecten. Daarbij ligt een duidelijke focus op business begeleiding om te komen tot goede uitwerking van scenario’s en detailvereisten en het begeleiden van ingebruikname in de praktijk.

Forecast & replenishment

Forecasting gaat over voorspellen: het plannen van toekomstige vraag. Met een goede forecast zorgen wij dat uw andere planningsprocessen kloppen; bijvoorbeeld de materiaalvoorziening op langere termijn, of het plannen van voldoende capaciteit. Forecast scenario’s zijn vaak weer de basis voor replenishment planning. Dit zijn aanvullende planningen, voor voorraden op verschillende niveau’ s in de supply chain.

Samen kijken wij goed naar de mogelijkheden, beperkingen en kosten in uw logistieke keten. Welke processen kunnen worden verbeterd, welke ondersteunende systemen zijn geschikt? Zo houden wij optimaal rekening met alles: vereiste service-niveau’ s, goed partijenbeheer, houdbaarheden van producten en een kostenefficiënte verdeling.

Netwerkoptimalisatie

Klanten zijn tevreden als hun verwachtingen worden waargemaakt. Een goed opgezet distributienetwerk is hiervoor essentieel. Zo kunt u leveren aan uw afnemers met een goed serviceniveau en tegen beheersbare en acceptabele kosten. Chainresult optimaliseert het distributienetwerk, zodat locaties, distributiemogelijkheden, voorraadniveaus en lead times perfect op elkaar zijn afgestemd.

Performance management

Bij Performance Management kijken wij naar de interne processen in uw bedrijf. Hoe leveren deze een bijdrage aan de prestaties van de supply chain? Hiervoor gebruiken wij key performance indicators (KPIs), die aansluiten bij de strategische doelen van het bedrijf en de operationele doelen van de afdelingen. Met de juiste en relevante gegevens heeft u snel meer inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Hierdoor kunnen wij processen op tijd aanpassen, op elkaar afstemmen en problemen voorkomen.

Sales & Operations Planning

De verkoop- en omzetdoelen goed afstemmen op de capaciteit: dat is Sales & Operations Planning. Dit zorgt voor een grotere voorspelbaarheid en stroomlijning van de planningsprocessen. Zo kan uw bedrijf effectief voldoen aan de behoefte van de klant en krijgt u helder inzicht welke acties nodig zijn om problemen in de toekomst te voorkomen.

Chainresult gaat daarbij verder dan het in balans brengen van vraag en aanbod. Wij integreren het Sales & Operations Planning proces in de hele bedrijfsvoering. Daardoor dragen operationele beslissers bij aan de strategische doelen van het bedrijf en kunnen zij het resultaat optimaliseren.

Transportplanning

Natuurlijk wilt u graag efficiënt voldoen aan de vraag van uw afnemers. Het goed plannen van transport is hiervoor essentieel. Met behulp van slimme planningstools maken wij een optimaal transportplan voor uw bedrijf. Of het nu gaat om de transportplanning in stukgoed of gecompartimenteerde bulkomgevingen. Zo realiseert u eenvoudig een goede customer service richting uw afnemers.

Weten hoe u uw supply chain
kunt beheersen is een vak apart.